FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO

Localización y Contacto - www.fundacionsalesa.org

  • español
  • Catalán

Formació

Anualment s'organitzaran els cursos següents:

Curs teòric i pràctic d'audiologia

L'objectiu del curs és que els coneixements impartits per més de 16 professionals dins el camp de l'audiologia i les pràctiques realitzades siguin d'utilitat per a metges ORL, metges d'empresa, pediatres, audioprotesistes, logopedes, professors de llenguatge, auxiliars sanitaris dedicats a exploracions audiològiques...

Beques

La Fundació vol donar suport segons els recursos que disposi amb beques a professionals. Creiem que una bona formació repercuteix en una millora important a tota la societat.

QUÉ HACEMOS

Sensibilizació

Actes de divulgació:
La sordesa és una discapacitat que en molts casos socialment es desconeix l'important problema tant personal com emocional que suposa per a la persona afectada.

Per mitjà de la divulgació es pretén:

  • Donar a conèixer la sordesa
  • Implantar mesures preventives