FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO

Localización y Contacto - www.fundacionsalesa.org

  • español
  • Catalán

Noticies

foto+audifonos

28/11/2018

AIXÍ EREN ELS AUDIÒFONS FA 50 ANYS

Amb motiu de celebrar els 15 anys de la Fundació i dels 70 anys del Institut Auditiu Salesa

vull recordar el gran desenvolupament en el disseny i fabricació d'aquestes ajudes auditives aconseguit en aquests anys, i que ha permès a molts deficients auditius superar discretament les seves dificultats i portar a terme una vida professional i social pràcticament normal.


Es reconeix com a primer audiòfon produït industrialment el PHONOPHOR per la signatura Siemens en 1913. Durant molts anys es van utilitzar els aparatosos audiòfons amplificadors amb vàlvules, primer amb piles exteriors i després més compactes amb piles dins de l'audiòfon. Des de la creació del nostre Institut en 1949, recordo els primers i nous audiòfons Maico a vàlvules amb piles dins de l'audiòfon que adaptàvem amb èxit.

Ja en 1953, es van dissenyar els primers audiòfons transistoritzats amb una notable reducció de la grandària i de les piles. Posteriorment en 1960 es van fabricar els primers audiòfons retroauriculars (BTE) amb receptors i micròfons integrats.

En 1968 l'empresa Danavox de Dinamarca va instituir la prestigiosa Danavox Jubilee Foundation commemorant els 25 anys de la creació de la companyia. Les seves sessions científiques anuals totalment altruistes, a les quals concorrien investigadors propis i competidors, van contribuir notablement al desenvolupament de noves tecnologies.

L'adveniment dels circuits integrats en 1964 i dels micròfons direccionals en 1970 van millorar sensiblement les prestacions dels audiòfons, augmentant l'ocupació d'audiòfons retroariculars (BTE) i reduint progressivament la seva grandària.

Sempre ha estat molt important per als usuaris aconseguir una màxima discreció en l'ocupació de l'audiòfon. En 1979 es van dissenyar els primers audiòfons totalment dins de la contxa del pavelló i després dins del conducte auditiu (ITE) que van tenir una gran acceptació.

En 1988 es van llançar els primers audiòfons programables digitalment i en 1996 ja es van utilitzar audiòfons totalment digitals proporcionant una major qualitat de reproducció.

No obstant això els audiòfons ITE van tenir alguns problemes a causa de l'efecte d'oclusió que potenciava l'amplificació en les freqüències greus i proporcionava a l'usuari una desagradable ressonància. Això va provocar el retorn als diminuts audiòfons retroauriculars (2006) amb el receptor extern separat de l'audiòfon i dins del conducte auditiu (RITE). Aquests audiòfons es beneficien de l'acció directa del receptor actuant sobre un volum reduït en el conducte auditiu i així evitant que s'acoblin amb facilitat, sense el molest efecte de ressonància. Addicionalment poden albergar circuits complexos amb bones prestacions i són summament discrets.

Tinc la seguretat que nous avanços permetran millores notables de la percepció auditiva en benefici dels deficients auditius.

Els nous audiòfons suposen majors possibilitats d'adaptació als diferents casos, però precisen d'una millor execució en l'adaptació protètica realitzada per audioprotetistes competents i amb experiència. En Institut Auditiu Salesa ressaltem la importància del professional audioprotetista per obtenir el rendiment adequat dels moderns audiòfons.

En tot l'esdevenir d'aquesta evolució dels audiòfons, vull destacar dues dates importants per al nostre Institut: en 1999, vam complir 50 anys d'existència i se'ns va concedir un esment d'honor de la Societat Espanyola d’ORL i Patologia Cervicofacial i en 2003 vam crear la Fundació Pedro Salesa Cabo, que porta el nom del nostre fundador, amb l'objectiu de proporcionar audiòfons a persones amb escasses possibilitats econòmiques i concedir beques per a la recerca en l'audiología, la foniatria i la logopèdia.

Enric Salesa Batlle
Llicenciat en Ciències Físiques
President d'Institut Auditiu Salesa i de Fundació Pedro Salesa Cabo