FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO

Localización y Contacto - www.fundacionsalesa.org

  • español
  • Catalán

Patronat

El Patronat de la Fundació és l'encarregat de vetllar per la bona marxa de la mateixa tant a nivell de gestió com econòmic.

PRESIDENT
Sr. Enrique Salesa Batlle
VICEPRESIDENT
Sr. Pedro Salesa Isart
TRESORER
Sr. Bienvenido Salesa Isart
VOCALS
Dr. J.J. Barajas Prat
Dr. Enric Perelló
Sr. Franciso López Estrada

QUIENES SOMOS