FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO

Localización y Contacto - www.fundacionsalesa.org

  • español
  • Catalán

Tractament

En aquest sentit, el problema de la sordesa ha d'abordar-se des d'una perspectiva multidisciplinària, integrant a les distintes àrees d'intervenció possibles i considerant la família com a part fonamental del tractament.

L'acció terapèutica oferta, en general, no ha de centrar-se exclusivament en la pèrdua auditiva. Hi ha factors clarament determinants dels èxits posteriors, extrínsecs a la persona i a la seva pèrdua, que poden ser tractats des d'un principi.

LA SORDERA